استخدام در چکاد سیر آسمان

فرصت‌های شغلی در مجموعه‌ چکاد سیر آسمان

 

چکاد سیر آسمان همواره از همکاری با نیروهای چابک و نوآور استقبال می‌کند. اگر به کار کردن در محیطی حرفه‌ای، پویا و پیشرو را علاقه مندید ، رزومه‌ی خود را این آدرس ایمیل کنید:

 

chakadseiraseman2@gmail.com